Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414131
Title Texel-Zuid
Author(s) Haveman, R.; Janssen, J.A.M.
Source In: Excursieverslagen 2005 / J.A.M. Janssen K. van Dort, R. Haveman, Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 48 - 54.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2010
Keyword(s) vegetatietypen - duinplanten - nederlandse waddeneilanden - noord-holland - duingebieden - vegetation types - duneland plants - dutch wadden islands - duneland
Categories Plant Ecology
Abstract Zuidpunt van Texel is landschappelijk zeer jong. Door aangroei van de zandplaat De Hors en het ruime voorhanden zijn van zand worden hier continue rijen primaire duinen gevormd, waartussen natte en vochtige duinvalleien liggen die in leeftijd verschillen. De excursie was vooral gericht op de vegetatie van deze duinvalleien, maar ook de drogere delen zijn bekeken. Allereerst De Hors, oefenterrein van de Marine; vervolgens terrein van Staatsbosbeheer, het Loodsmanduin
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.