Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414132
Title Veengebieden bij veenwouden
Author(s) Jager, H.J.; Weeda, E.J.
Source In: Excursieverslagen 2005 / J.A.M. Janssen K. van Dort, R. Haveman, Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 60 - 63.
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2010
Keyword(s) natuurreservaten - veengebieden - vegetatietypen - friesland - nature reserves - peatlands - vegetation types
Categories Plant Ecology
Abstract De veengebieden ten westen en noorden van Veenwouden vormen restanten van een groot hoogveen, dat vanaf de late middeleeuwen in ontgonnen (Van der Ploeg 1993). Toen het kleinschalige veenontginningslandschap in de 20e eeuw grootscheeps herontgonnen werd, zijn enkele delen als monument gespaard. Aan de westkant aan de rand van Tytsjerksteradiel wist It Fryske Gea in 1961 Het Ottema-Wiersma-reservaat veilig te stellen. Enkele kilometers noordoostwaards, in Dantumadeel, kwam het Houtwiel in beheer bij Staatsbosbeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.