Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414242
Title Climate change and habitat fragmentation; impacts and adaptation strategies
Author(s) Vos, C.C.; Schaap, B.F.; Tamis, W.L.M.
Source Amsterdam : KVR (Adaptation KvR 029/11) - ISBN 9789088150272 - 28
Department(s) CL - Ecological Networks
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) habitatfragmentatie - soortendiversiteit - klimaatverandering - ecologische hoofdstructuur - habitat fragmentation - species diversity - climatic change - ecological network
Categories Climatic Change / Nature Management (General)
Abstract In het onderzoeksproject zijn de effecten van klimaatverandering op de natuur onderzocht, met speciale aandacht voor de interactie met versnippering. Uit de resultaten blijkt dat soort eigenschappen een goede indicator zijn om de gevoeligheid van soorten voor klimaatverandering te voorspellen. Vier groepen van eigenschappen zijn daarbij bepalend: dispersiecapaciteit, mate van habitatspecialisatie, groeicapaciteit en de omvang en ligging van het huidige verspreidingsgebied. Er is aangetoond dat versnippering van leefgebied de negatieve effecten van klimaatverandering versterkt. Door klimaatverandering verschuiven de geschikte klimaatzones van soorten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.