Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414336
Title Biologisch biedt veel mogelijkheden (over onderzoek van M. Wenneker)
Author(s) Gessel, G.; Wenneker, M.
Source De Fruitteelt 101 (2011)49. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) resseliella theobaldi - biologische bestrijding - kleinfruit - biologische landbouw - insectenplagen - meeldauw - synanthedon tipuliformis - plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - biological control - small fruits - organic farming - insect pests - mildews - pest control - plant disease control
Categories Biological Control of Pests / Small Fruits / Organic Farming
Abstract Op semipraktijkschaal is het mogelijk de frambozenschorsgalmug te bestrijden met behulp van aaltjes. Dit was de belangrijkste conclusie uit de presentatie van onderzoeker Herman Helsen van PPO Fruit op de studiemiddag biologisch kleinfruit. DLV Plant en KICK in Randwijk hadden deze bijeenkomst, die 23 november 2011 werd gehouden, georganiseerd. Ook werd ingegaan op de bestrijding van meeldauw met kaliumbicarbonaat, de bestrijding van valse meeldauw met silicium en het gebruik van een verwarringtechniek tegen de bessenglasvlinder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.