Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414347
Title Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Schuitenbeek : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden
Author(s) Roelsma, J.; Grift, B. van der; Mulder, H.M.; Tol-Leenders, T.P. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2219) - 76
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bodemchemie - stroomgebieden - nutriëntenuitspoeling - monitoring - oppervlaktewaterkwaliteit - veluwe - soil chemistry - watersheds - nutrient leaching - surface water quality
Categories Soil Chemistry / Water Quality
Abstract Deze rapportage richt zich op het stroomgebied de Schuitenbeek. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegevens en het leggen van relaties om de bronnen en transportroutes van nutriënten in beeld te brengen waren modellen en aanvullende metingen noodzakelijk. In dit syntheserapport wordt de nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Schuitenbeek beschreven, met als doel het totale systeem te doorgronden (waaronder de bronnen en routes van nutriënten in het systeem) en vanuit die positie de sturingsmogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren aan te geven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.