Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414387
Title Energetische aspecten van de plantaardige produktie
Author(s) Wit, C.T. de
Source Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 41 (1975)12. - ISSN 0926-4264 - p. 166 - 168.
Department(s) Theoretical Production Ecology
Wageningen University
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 1975
Abstract Methoden voor winning van energie door middel van planten zijn energetisch gezond, maar niettemin niet bruikbaar op enige grote schaal. Weliswaar zijn de mogelijkbeden tot voedselproduktie erg groot, maar bet gebruik van energie in andere vorm is in een enigemate ontwikkelde samenleving zoveel groter dan het verbruik van voedsel dat tezelfdertijd de mogelijkheden voor energieproduktie klein zijn. Een groter bezwaar is echter dat verbouwen van energie water, meststoffen, grond en kennis vraagt die ook nodig zijn voor de produktie van voedsel en dat politieke en sociaal-economische problemen zo groot zijn dat bet nauwelijks mogelijk is de stijgende vraag naar voedsel tengevolge van de stijgende wereldbevolking bij te bouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.