Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414419
Title Natuurcompensatie : kansen, knelpunten en rekenregels
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Bugter, R.J.F.; Teeffelen, A.J.A. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2240) - 58
Department(s) CL - Ecological Networks
Land Use Planning
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurcompensatie - natura 2000 - inventarisaties - natuurwaarde - nature compensation - inventories - natural value
Categories Nature Management (General)
Abstract Natuurcompensatie is verplicht vanuit beleid en wetgeving. In de praktijk loopt men aan tegen knelpunten in regelgeving en uitvoering. Een interdepartementale Stuurgroep Natuurcompensatie werkt aan een verbeterde werking van het compensatie-beginsel. Daarvoor is twee maal onderzoek uitgezet bij Alterra. De eerste opdracht was het in beeld brengen van knelpunten en kansen natuurcompensatie op basis van een (inter)nationale literatuurstudie. De tweede opdracht was gericht op het achterhalen van rekenregels voor natuurcompensatie, omdat men de regelgeving wil vereenvoudigen door mogelijk twee compensatie-beginselen los te laten. Opdracht was om te onderzoeken of er methodieken zijn die ‘geen netto verlies aan natuurwaarden’ kunnen vaststellen. Dit rapport bevat de resultaten van beide onderzoeken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.