Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414425
Title Institutions for adaptation: do institutions allow society to adapt to the impacts of climate change?
Author(s) Gupta, J.; Termeer, C.J.A.M.; Bergsma, E.; Biesbroek, G.R.; Brink, M.A. van den; Jong, P.; Klostermann, J.E.M.; Meijerink, S.; Nooteboom, S.G.
Source Amsterdam : Dutch National Research Programme Climate changes spatial planning / Klimaat voor Ruimte (KvR) (KvR 039/11 ) - ISBN 9789490070502 - 36
Department(s) Public Administration and Policy
Earth System Science
CWC - Earth System Science and Climate Change
WASS
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2011
Keyword(s) klimaatverandering - instellingen - landgebruik - landbouw - natuur - waterbeheer - climatic change - institutions - land use - agriculture - nature - water management
Categories Climatic Change
Abstract Historisch gezien hebben instituties (formele en informele sociale regels en interactiepatronen) zich altijd ontwikkeld als reactie op sociale problemen, waaronder milieuproblemen. De laatste decennia worden gekenmerkt door toenemende economische ontwikkeling en globalisering, waardoor sociale problemen zich sneller ontwikkelen en onze kennis over deze problemen toeneemt. Belangrijke vraag is: in hoeverre maken instituties een tijdige en effectieve reactie vanuit de samenleving op de gevolgen van klimaatverandering mogelijk? Eerst is het Adaptatiewiel ontwikkeld als een methode om instituties te beoordelen op de mate waarin zij aanpassingen vanuit de samenlevingen bevorderen of belemmeren. Darmee is vervolgens de officiële Nederlandse institutionele context geëvalueerd in vier beleidssectoren (natuur, landbouw, water en ruimtelijke ordening). Ook is het Adaptatiewiel toegepast in vier case studies (Individuele Verantwoordelijkheid, Waterveiligheid, Bouwen in Laaggelegen Gebieden en Waddenzee)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.