Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414464
Title Velper studenten werken aan reconstructie Gelderse Vallei
Author(s) Stobbelaar, D.J.; Graaff, J. de
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)5. - ISSN 1572-7610 - p. 22 - 25.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Land Degradation and Development
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) regionale planning - zandgronden - hoger onderwijs - reconstructie - ecologische hoofdstructuur - middelbaar beroepsonderwijs - gelderse vallei - regional planning - sandy soils - higher education - reconstruction - ecological network - intermediate vocational training
Categories Land Use Planning
Abstract Een reconstructie is een ingewikkeld proces omdat er vele partijen aan te pas komen, veel belangen op het spel staan, en de uitvoering van projecten vele fases moet doorlopen. Studenten van Van Hall Larenstein en Helicon (beide Velp) ondersteunden het proces door in de verschillende fasen onderzoek te doen. Dit artikel geeft voorbeelden van herinrichting voor: Voorthuizerpoort, Groote Flierd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.