Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414561
Title Kennisinventarisatie Sclerotinia problematiek : inventarisatie bestaande kennis m.b.t. Sclerotinia in het bouwplan
Author(s) Wander, J.G.N.; Russchen, H.J.; Schepers, H.T.A.M.; Lamers, J.G.; Eldering, P.; Hamont, J. van; Naber, R.; Remijn, J.; Rongen, J.; Velde, A. van der
Source Lelystad : PPO AGV - 62
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) aardappelen - akkerbouw - gewasbescherming - schimmelziekten - sclerotinia - bodemschimmels - nederland - belgië - literatuuroverzichten - potatoes - arable farming - plant protection - fungal diseases - soil fungi - netherlands - belgium - literature reviews
Categories Potatoes / Soilborne Pathogens
Abstract In veel gewassen is het voorkomen of bestrijden van een aantasting door de bodemgebonden schimmelziekte Sclerotinia een toenemend probleem. Door DLV Plant en PPO AGV Lelystad is een deskstudie uitgevoerd in opdracht van de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw om de problematiek verder in beeld te brengen en kennis omtrent oplossingsrichtingen te inventariseren. De jaarlijkse schadepost voor telers wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Er zijn in potentie veel maatregelen die de ziekte beheersbaar kunnen maken, zoals bijvoorbeeld het mechanisch bestrijden van de Sclerotinia. Bij het kiezen van de juiste aanpak is het voor een teler van belang om te weten of besmetting vooral uit het eigen perceel komt of dat sporen die aan komen waaien een grote infectiedruk leveren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.