Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414602
Title DNA van belangrijkste tarweschimmel ontrafeld
Author(s) Kema, Gert
Source DNA van belangrijkste tarweschimmel ontrafeld, Agrio Uitgeverij bv: Akkerwijzer.nl, 's-Heerenberg, 2011-06-15, R. Horstman, http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/574/dna-van-belangrijkste-tarweschimmel-ontrafeld
Department(s) PRI BIOINT Moleculair Phytopathology
Publication type Media appearance
Publication year 2011
Abstract Een internationaal team van onderzoekers heeft het volledige DNA in kaart gebracht van de veroorzaker van de gevreesde bladvlekkenziekte in tarwe: de schimmel Mycosphaerella graminicola, ook wel bekend als Septoria tritici. Uit de resultaten blijkt dat de schimmel genetisch gezien extreem variabel én flexibel is. Van de 21 chromosomen die de schimmel normaal gesproken heeft, blijken er slechts 13 noodzakelijk te zijn. De volledige DNA-bouwsteenvolgorde is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS Genetics. PlosGenetics Gert Kema, medewerker van Plant Research International, was één van de projectleiders en hoofdauteurs van het artikel in PLoS Genetics. 'Dit is een mijlpaal in het wereldwijde tarwe-onderzoek. Deze publicatie zal ongetwijfeld aan de basis staan van nieuwe baanbrekende lijnen in het fundamentele onderzoek naar de genetica van schimmels en naar de relatie tussen planten en hun belagers. Daarnaast geven de resultaten ook aanknopingspunten voor concrete innovaties, zoals tarwerassen met nieuwe en betere resistenties tegen de Mycosphaerella-schimmel.' Bewijs voor die aanknopingspunten staat in een aantal vrijwel tegelijk verschenen publicaties in Theoretical and Applied Genetics en Molecular Breeding
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.