Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414616
Title Populatie-dynamisch model voor grauwe ganzen : ontwikkeling model ten behoeve van aantalregulering
Author(s) Kleijn, D.; Baveco, J.M.; Voslamber, B.; Lange, H.J. de; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2234) - 56
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
CL - Ecological Models and Monitoring
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) anser - ganzen - modellen - populatiebiologie - populatiedynamica - overleving - nederland - geese - models - population biology - population dynamics - survival - netherlands
Categories Aves / Population Ecology
Abstract Dit rapport beschrijft een deel van de werkzaamheden die in het kader van het onderzoeksproject "Populatiebeheer overzomerende (Grauwe) ganzen" in 2009 en 2010 zijn uitgevoerd. Het aantal ganzen dat in Nederland broedt neemt de laatste decennia spectaculair toe. Dit toenemende aantal ganzen veroorzaakt een zodanige maatschappeleijke overlast dat aantalregulerende maatregelen worden overwogen. Het is echter nog onduidelijk welk effect de verschillende maatregelen hebben. Om hier meer inzicht in te krijgen is een ruimtelijk-expliciet, op individu gebaseerd, dichtheidsafhankelijk model ontwikkeld voor de Grauwe gans.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.