Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414728
Title FAB en akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing
Author(s) Rijn, P. van; Willemse, J.; Alebeek, F.A.N. van
Source Lelystad : PPO AGV
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - akkerranden - agrobiodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - kosten - bloemen - functionele biodiversiteit - arable farming - augmentation - field margins - agro-biodiversity - encouragement - plant protection - costs - flowers - functional biodiversity
Categories Arable Farming / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Akkerranden om de natuurlijke plaagbeheersing te ondersteunen staan centraal in het FAB project. Terwijl meerjarige akkerranden een schuilplaats en leefgebied kunnen bieden als er geen gewas op de akker staat, zijn éénjarige bloemenranden weer meer geschikt om vliegende, natuurlijke vijanden tijdens het groeiseizoen het noodzakelijke voedsel te bieden in de vorm van stuifmeel en nectar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.