Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414729
Title FAB en gewasbescherming - Het belang van goed waarnemen.
Author(s) Visser, A.; Vlaswinkel, M.E.T.; Wal, E. van der; Willemse, J.; Alebeek, F.A.N. van
Source Lelystad : PPO AGV
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Economie en Nematoden
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrobiodiversiteit - gewasbescherming - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - insectenplagen - natuurlijke vijanden - arable farming - augmentation - agro-biodiversity - plant protection - functional biodiversity - encouragement - insect pests - natural enemies
Categories Arable Farming / Plant and Crop Protection (General)
Abstract In combinatie met bloemrijke akkerranden biedt scouting een goede mogelijkheid om het gebruik van insecticiden tegen luizen in granen en consumptieaardappelen te minimaliseren. In de toekomst zullen, onder andere door de hogere milieueisen, steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn. Het stimuleren van natuurlijke vijanden zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het voorkomen van plagen in het gewas. Goed scouten is daarbij belangrijk. De tijd die nodig is voor een keer scouten ligt gemiddeld op ongeveer 20 minuten per perceel van ca. 5 hectare. Afhankelijk van het gewas, groeistadium en de luisdruk is het nodig om per seizoen 4-7 keer te scouten, om een goed beeld te krijgen en te houden van de situatie in het gewas
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.