Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414735
Title Innovatienetwerk Waardewerken Acht jaar pionieren in de multifunctionele landbouw
Author(s) Dekking, A.J.G.; Migchels, G.
Source Lelystad : PPO AGV
Department(s) Team Economie en Nematoden
Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) multifunctionele landbouw - innovaties - ondernemerschap - netwerken (activiteit) - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - innovations - entrepreneurship - networking - farm management
Categories Farm Management
Abstract Deze brochure kijkt terug op de hoogtepunten van acht jaar Waardewerken, het innovatienetwerk van pioniers in de multifunctionele landbouw. We laten zien wat dit netwerk gebracht heeft en wat anderen er van kunnen leren. Het ministerie van EL&I heeft Waardewerken bewust al die jaren gefinancierd. Het begon allemaal met de volgende opdracht van het toenmalige ministerie van LNV aan Wageningen UR.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.