Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414901
Title Audit Groenfonds Midden-Delfland : beoordeling uitvoering puntensysteem Groene Diensten
Author(s) Schotman, A.G.M.; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2078) - 33
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landschapsbescherming - agrarisch natuurbeheer - financieren - landgebruiksplanning - evaluatie - landscape conservation - agri-environment schemes - financing - land use planning - evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract Een aantal gemeenten in en rond Midden-Delfland heeft een fonds ingesteld om de instandhouding van het agrarisch cultuurlandschap van dit gebied te ondersteunen via een puntensysteem voor de beloning van ‘Groene Diensten’. De Europese Commissie heeft het puntensysteem getoetst en goedgekeurd. Deze goedkeuring schrijft een audit voor, waarvan dit rapport het verslag is. De vraag van het bestuur van het Groenfonds aan Alterra Wageningen-UR was of de uitvoering en de besteding van de Groenfondsgelden rechtmatig zijn. Dit blijkt het geval te zijn. Deze conclusie is gebaseerd op een beoordeling van de procedures en protocollen en op een steekproefsgewijze controle van de maatregelen op vijf bedrijven. In 2006 zijn alle agrariërs uitgenodigd deel te nemen. Jaarlijks wordt aan 76 deelnemers gezamenlijk een bedrag tegen de € 300.000,- uitgekeerd. De deelnemers worden gecontroleerd bij aanvraag, tweemaal tijdens de looptijd van 6 jaar en op het einde van de eerste contractperiode. Voor weidevogelmaatregelen is een aanvullend protocol. De uitvoering van het puntensysteem komt efficiënt en effectief over. Tijdens de steekproef zijn geen overtredingen geconstateerd. De onderhoudstoestand was bevredigend. Het puntensysteem levert een bijdrage aan de instandhouding van een open agrarisch landschap met hoge milieu- en culturele waarde. Vooral de maatschappelijke erkenning van de inspanningen van de deelnemers op dit gebied geeft een sterke stimulans.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.