Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414970
Title Ontwikkeling van de HydroRig
Author(s) Marlen, B. van; Vandenberghe, C.; Duren, L.A.; Kleermaeker, G.H.; Urk, R. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C133/11) - 69
Department(s) IMARES Visserij
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) vistuig - visserij - visserijbeheer - vismethoden - pleuronectiformes - nederland - fishing gear - fisheries - fishery management - fishing methods - netherlands
Categories Fishing Technology
Abstract De HydroRig is een alternatief vistuig voor de vangst van platvis ter vervanging van de wekkerstimulering in de boomkorvisserij. De noodzaak voor alternatieven komt voort uit ecosysteem kritiek op de boomkor met wekkers en de sterk oplopende brandstofkosten. In Nederland werden er al proeven gedaan aan een vistuig waarbij de boom is vervangen door een vleugel om de stroming op de bodem te beïnvloeden. Het idee van beïnvloeding van de stroming om vangst te verbeteren kwam oorspronkelijk uit de VS in een toepassing op een schelpdierkor. Door middel van bolkappen in het vistuig worden bodemdieren omhoog gedreven om beschikbaar te komen voor vangst. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling vanaf 2008 in het VIP project HydroRig een geeft de stadia, van experimenten op zee met een aangepast vleugelprofiel, stromingsberekeningen en proeven in het laboratorium (water-grond goot) van DELTARES te Delft aan zgn. ‘bolkappen’, en toepassing hiervan op zee in verschillende configuraties met vangstmonitoring en onderwaterobservaties op de FD-281. Aan het eind van het project werden door middel van modelproeven in de ‘flume tank’ van IFREMER te Boulogne, Frankrijk nieuwe ontwerpen gemaakt voor een net met de onderpees dichter bij de boom. Gemiddeld werd bij vergelijking met het zusterschip FD-283, ook vissend op schol met een traditioneel boomkortuig en 100 mm maaswijdte, met de HydroRig (FD-281) ca. 21% brandstof bespaard, maar daartegenover stond een ca. 32% lagere besomming. Het vissen met de HydroRig in het commerciële bedrijf stagneert momenteel door de lage scholprijzen, die een belemmering vormen tot verder experimenteren. Toch wordt aanbevolen de proeven met bolkappen en nieuwe netontwerpen te vervolgen en te pogen de visnamigheid op schol te verbeteren, omdat de HydroRig veel minder benthos bijvangt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.