Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414998
Title Ecologische en recreatieve beoordeling van toekomstscenario's voor natuur op het land : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Author(s) Knegt, B. de; Eupen, M. van; Hinsberg, A. van; Pouwels, R.; Reijnen, M.J.S.M.; Vries, S. de; Bilt, W.G.M. van der; Tol, S. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 269) - 64
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
CL - Crossing Borders
WOT Natuur & Milieu
CL - The Human Factor
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ecosystemen - ecologie - biodiversiteit - recreatie - soorten - duurzaamheid (sustainability) - scenario planning - ecosystems - ecology - biodiversity - recreation - species - sustainability
Categories Nature Management (General) / Leisure and Recreation
Abstract Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in de Natuurverkenning 2011 vier kijkrichtingen uitgewerkt die mogelijke oplossingen presenteren voor de vier belangrijkste uitdagingen van het natuurbeleid van de toekomst. Daarmee hoopt het PBL een bijdrage te leveren aan de discussie over de doelen van het natuur- en landschapsbeleid voor de langere termijn (2040). De kijkrichting Vitale Natuur zet in op het stoppen van het verlies van biodiversiteit die meer in Nederland voorkomt in vergelijking met de rest van de Atlantische biogeografische regio. In de drie andere kijkrichtingen wordt natuur ingezet voor vergroting van de belevingswaarde (Beleefbare Natuur), het duurzaam gebruik van natuur (Functionele Natuur) en de minimalisering van de conflicten tussen natuur en economie (Inpasbare Natuur). Deze kijkrichtingen zijn uitgewerkt in ruimtelijke beelden die laten zien welke type natuur, waar en in welke omvang nodig is. In dit WOt-werkdocument wordt beschreven welke en hoeveel biodiversiteit op het land hierdoor duurzaam beschermd wordt. Daarbij worden verschillende graadmeters voor biodiversiteit beschouwd, aangezien biodiversiteit een breed gedefinieerd begrip is. Daarnaast wordt gekeken wat de verschillende kijkrichtingen betekenen voor het aanbod van recreatiemogelijkheden in een groene, natuurlijke setting, in relatie tot de omvang van de lokale vraag hiernaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.