Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415001
Title PK2 als biologisch (bestrijdings)middel tegen Phytophthora infestans in aardappel
Author(s) Bus, C.B.; Boeringa, R.; Schepers, H.T.A.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 17
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) aardappelen - phytophthora infestans - gewasbescherming - kaliumfosfaten - biologische landbouw - plantenziektebestrijding - toelating van bestrijdingsmiddelen - fungiciden - potatoes - plant protection - potassium phosphates - organic farming - plant disease control - authorisation of pesticides - fungicides
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract De schimmelziekte Phytophthora infestans is de grootste bedreiging bij de teelt van biologische aardappelen in Nederland. Er zijn geen chemische middelen in Nederland toegelaten om deze ziekte te bestrijden. PK2 (=kaliumfosfiet) zou een stof kunnen zijn om het aardappelgewas te beschermen tegen Phytophthora infestans. Het is een stof die in de natuur voor zou komen. Het wordt wel een plantversterker genoemd, dus geen bestrijdingsmiddel. In de VS zijn een aantal van dit soort producten door de EPA (US Environmental Protection Agency) toegelaten als gewasbeschermingsmiddel vanwege hun lage toxiciteit. Er is geen overzicht waarin alle informatie over kaliumfosfiet bijeen gebracht is. Doel van dit rapport is dan ook om de informatie die er over PK2 is in verband met de bestrijding van Phytophthora infestans bij biologische aardappelen, bijeen te brengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.