Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415016
Title Plaatsspecifiek perceelmanagement van de kaart. De toepassing van remote sensing beelden voor de karakterisering van gewaspatronen
Author(s) Kooistra, L.; Bartholomeus, H.; Lerink, P.; Valkengoed, E. van
Source Wageningen : Wageningen Universiteit - 44
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Scientific report
Publication year 2011
Keyword(s) veldgewassen - akkerbouw - remote sensing - gewasopbrengst - monitoring - zuidhollandse eilanden - precisielandbouw - field crops - arable farming - crop yield - precision agriculture
Categories Arable Farming
Abstract Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek was om een methode te ontwikkelen voor het genereren van ruimtelijke patronen in gewasontwikkeling en –opbrengst op basis van historische remote sensing beelden. Hiervoor is voor een selectie van 10 percelen een database met een tijdserie van remote sensing beelden (SPOT 5, Landsat, Aster, Worldview-2) opgezet voor de periode 2006-2011 op basis waarvan deze methode zal worden ontwikkeld en toegepast. Als basis voor het genereren van gewas patronen is in dit onderzoek de Weighted Difference Vegetation Index (WDVI) als vegetatie index gebruikt. De gewaspatronen zijn op basis van opnames in augustus 2011 van percelen in de Hoeksche Waard.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.