Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415127
Title Het nieuwe Biesboschbos: van griend naar wentelwilgen en getijmoeras
Author(s) Bijlsma, R.J.; Weeda, E.J.; Neut, J. van der; Sluiter, H.
Source Tilburg : Staatsbosbeheer - ISBN 9789081198004 - 88
Department(s) CE - Forest Ecosystems
CE - Vegetation and Landscape Ecology
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2011
Keyword(s) natuurontwikkeling - rijshout - wetlands - flora - fauna - nationale parken - biesbosch - vegetatie - moerassen - castor - natura 2000 - nature development - osiers - national parks - vegetation - marshes
Categories Nature Reserves / Nature Management (General)
Abstract Het nieuwe Biesboschbos - van griend naar wentelwilgen en getijmoeras. Onderzoekers Rienk-Jan Bijlsma en Eddy Weeda van Alterra en Staatsbosbeheerders Han Sluiter en Jacques van der Neut beschrijven de veranderingen in dit eeuwenoude gebied. In de Biesbosch wordt nog maar weinig griendhout gehakt. De grienden zijn veranderd in weelderige wilgenbossen met schots en scheef staande bomen. Omgewaaide wilgen raken begroeid met allerlei soorten mos en tussen de wortelkluiten broeden ijsvogels. Dit nieuwe bos trekt boomklevers en appelvinken. En er verschijnen moesdistel, oranje springzaad, reuzenbalsemien en zwart tandzaad. Ook de rol van de bever wordt uitgebreid belicht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.