Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415143
Title Bodemweerbaarheid verhogen door gebruik van organische restmaterialen
Author(s) Postma, J.; Schilder, M.T.
Event 23e Nationaal Symposium Bodem Breed, 2011-11-29/2011-11-30
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Poster (professional)
Publication year 2011
Abstract Bodemschimmels zoals Rhizoctonia solani kunnen aanzienlijke schade in diverse landbouwgewassen veroorzaken. Bij een hoge bodemweerbaarheid zal echter geen of weinig schade optreden aan het gewas ondanks aanwezigheid van ziektekiemen. Dit komt de kwaliteit en omvang van de opbrengst ten goede, terwijl minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. In dit project zoeken we daarom naar mogelijkheden om de bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia te verhogen door het stimuleren van antagonistische (ziektewerende) bacteriën
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.