Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415169
Title Zeevogels op de Noordzee : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Author(s) Leopold, M.F.; Bemmelen, R.S.A. van; Geelhoed, S.C.V.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 257) - 48
Department(s) IMARES Ecosystemen
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) watervogels - foerageren - verspreiding - voedingsgedrag - noordzee - waterfowl - foraging - dispersal - feeding behaviour - north sea
Categories Aves
Abstract In dit werkdocument wordt een aantal belangrijke functies van de Nederlandse Noordzee in de levenscyclus van zeevogels besproken aan de hand van twee thema’s. Allereerst kijken we naar verspreiding en trends van een aantal vogelsoorten waarbij het voorkomen van voedselbronnen vermoedelijk sturend is, maar waar de soorten tegenstrijdige trends laten zien die mogelijk door dieetsamenstelling en beschikbaarheid van geschikt voedsel kunnen worden verklaard. Ten tweede wordt ingegaan op een drietal voorbeelden van zeevogelsoorten waarvoor de zuidelijke Noordzee een bijzondere functie heeft voor doortrek, rui en overwintering. De voorbeelden illustreren dat zowel de Nederlandse Noordzeekustzone als verschillende offshoregebieden op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) van groot belang zijn voor zeevogels.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.