Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415273
Title Cellulose, een eindeloze bron van mogelijkheden
Author(s) Keijsers, E.R.P.; Dam, J.E.G. van; Yilmaz, G.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Food & Biobased Research nr. 1274) - ISBN 9789461730787 - 35
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) chemie op basis van biologische grondstoffen - cellulose - biobrandstoffen - biobased economy - economische ontwikkeling - industriële grondstoffen - chemische industrie - marktonderzoek - biobased chemistry - biofuels - economic development - feedstocks - chemical industry - market research
Categories Non-food Products (General) / Bioenergy
Abstract Vanwege de grote diversiteit van potentiële cellulose bronnen en de grote verschillen in kwalitatieve eigenschappen en samenstelling van deze cellulose types is het van belang in kaart te brengen voor welke toepassingen de verschillende grondstoffen het meest geschikt zijn. Voor het opstellen van een dergelijke “cellulose matrix” dient aandacht te zijn voor de kwalitatieve aspecten van de grondstof alsook voor de kwantitative beschikbaarheid en praktische verwerkbaarheid van de grondstof in de applicatie. WUR-FBR heeft tijdens deze initiële studie een gedetailleerde matrix opgesteld, waarbij de verschillende componenten van de matrix zijn geïdentificeerd en een eerste invulling van de matrix is opgezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.