Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415353
Title Van creatieve oplossingen kan veel worden geleerd (interview met Leo van Overbeek)
Author(s) Nipshagen, A.; Overbeek, L.S. van
Source Wageningen : SKB: Soilpedia Wikipagina's
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2011
Abstract WAGENINGEN - De bodem is een black box. Van de bacteriën en schimmels die er zitten, weten we nauwelijks iets af. Dankzij metagenomics, waarbij al het DNA uit een levensgemeenschap in één keer wordt onderzocht, leren we steeds meer. Leo van Overbeek van Plant Research International werkte samen met Europese collega’s aan het optimaliseren van deze nog vrij onbekende techniek (Wageneningen UR, 5 februari). ............. De microbiologen hebben enkele bekende methoden gecombineerd om DNA uit de een bodemmonster te extraheren, een onbeschadigde DNA streng te kloneren en de gemodificeerde bacterie in het lab op te kweken. Op deze manier is het niet noodzakelijk dat de bacterie levend is, als het DNA maar in tact is. Het ontwikkelen van deze methode ging niet zonder slag of stoot. Al experimenterend kwam het team veel problemen tegen. Die problemen zijn nu beschreven in twee publicaties: A procedure for the metagenomics exploration of disease-suppressive soils en The metagenomics of disease-suppressive soils – experiences from the METACONTROL project. “Normaal worden problemen nooit besproken in publicaties. Maar juist de oplossingen daarop en discussies daarover zijn zo belangrijk om van te leren”, aldus Van Overbeek De onderzoekers hebben al veel nieuws ontdekt, maar het is nog niet zo dat er direct nieuwe toepassingen uit voortvloeien. De DNA volgorde van de gevonden micro-organismen wordt in een wereldwijde database vergeleken met ander genetisch materiaal. Voor heel veel samples kan echter nog geen match gevonden worden. Voorlopig wordt van het materiaal, waarvan onbekend is uit welk organisme het afkomstig is, ook in de database opgeslagen. Als in de toekomst vergelijkbaar materiaal gevonden wordt, kunnen de onderzoekers daarmee verder
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.