Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415390
Title Nieuw middel tegen meeldauw (interview met o.a. Luc Stevens)
Author(s) Stevens, Luc
Source Nieuw middel tegen meeldauw (interview met o.a. Luc Stevens), Agrarisch Dagblad, 2008-05-31, J. Braakman
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Media appearance
Publication year 2008
Abstract Valse meeldauw is een gevreesde ziekte. Biologische telers kunnen aan de slag met meeldauwresistente uien, maar voor gangbare telers is dat geen optie. Plant Research International van Wageningen Universiteit en Ceradis werken aan een nieuw, milieuvriendelijk middel tegen de ziekte. Als alles meezit komt het in 2011 op de markt. In 2003 hadden uientelers te maken met extreme aantasting van hun gewas door valse meeldauw (Perenospora destructor). Toenmalig landbouwminister Cees Veerman besloot bij uitzondering het middel Ridomil toe te staan, om te voorkomen dat een groot deel van de oogst verloren zou gaan. De minister riep toen de sector op om plannen te ontwikkelen die dit soort problemen zouden moeten voorkomen. Inmiddels heeft het ministerie geld uitgetrokken voor de geïntegreerde aanpak van - ondermeer - valse meeldauw in de biologische en de gangbare teelten.Valse meeldauw is een schimmel die het loof van de uien aantast. Om de schimmel te bestrijden kunnen uientelers schimmelbestrijders inzetten tijdens de teelt. Om besmetting te voorkomen kan ook het plantgoed behandeld worden, ondermeer met een warmwaterbehandeling. Probleem is nog dat telers niet van tevoren weten of plantgoed besmet is. De detectie van valse meeldauw in plantgoed is nog te omslachtig om in de praktijk te kunnen toepassen.Luc Stevens werkt bij Plant Research International in Wageningen aan de ontwikkeling van duurzame bestrijdingsmiddelen. Doel is nieuwe middelen te ontwikkelen, die minder belastend zijn voor het milieu dan de schimmelbestrijders (fungiciden) die nu nog worden gebruikt. Stevens en zijn collega's borduren voort op een principe dat ook is toegepast bij de ontwikkeling van een nieuw middel tegen phytophthora in de aardappelteelt. Het middel maakt gebruik van verschillende milde actieve stoffen die in combinatie met elkaar en in lage doseringen worden gebruikt. De schimmel is wel bestand tegen de actieve stoffen afzonderlijk, maar de strijd tegen de twee of drie gezamenlijk put de schimmel zo uit, dat de ziekte niet echt kan toeslaan in de plant.Om het middel goed te kunnen testen is Stevens afhankelijk van een niet onbelangrijke factor: de aanwezigheid van ziektedruk in het veld. "We hebben in 2006 en 2007 steeds de tegenvaller gehad dat er geen sprake was van een serieuze ziektedruk in onze veldproeven. Het was daardoor niet mogelijk het middel goed te testen. Het is onmogelijk om in die omstandigheden de effectiviteit van het middel goed te beoordelen."Nu zijn voor de veldproeven locaties uitgezocht waar de kans op infectie zo groot mogelijk is. Als alles meezit, dan zijn aan het eind van dit jaar concrete resultaten beschikbaar aan de hand waarvan vastgesteld kan worden dat het middel ook werkt.Dan volgt een niet onbelangrijke tweede fase: de registratie en toelating van het middel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.