Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415537
Title Insecten spelen rol bij verspreiding zwartnervigheid
Author(s) Wolf, Jan van der
Source Insecten spelen rol bij verspreiding zwartnervigheid, Agrarisch Dagblad, 2010-05-27, J. Braakman
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Media appearance
Publication year 2010
Abstract Wageningen: Insecten kunnen bij koolplanten de bacterieziekte zwartnervigheid overbrengen. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Research International van Wageningen UR. De resultaten van het onderzoek zijn deze week gepubliceerd in de Journal of Phytopahology. Zwartnervigheid wordt veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas campestris pv. campestris (XCC). Tot nu toe werd aangenomen dat koolplanten hoofdzakelijk besmet raakten door spatwater vanuit een nabij gelegen besmet perceel of door besmette gewasresten in de grond. Er is gekeken of vleesvliegen in staat zijn de XCC over te brengen naar koolplanten. Het blijkt dat de besmetting postvat in het zaad van de bestoven planten. Vliegen kunnen de bacterie enkele dagen bij zich dragen, maar die na verloop van tijd. Uit het onderzoek is gebleken dat ook geïsoleerd liggende koolpercelen besmet kunnen raken met XCC, zolang ze voor insecten op vliegafstand liggen van besmette percelen of planten. Als de bacterie in het zaad zit, is het niet mogelijk het zaad door een warmwaterbehandeling te ontsmetten. Dat kan wel als de bacterie zich – bij voorbeeld door contactbesmettingen – op de zaadwant bevindt. Bij de proef werden vliegen besmet met de bacterie. In het veld kunnen insecten de bacterie oppikken bij besmette planten en overbrengen op gezonde
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.