Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415816
Title Position at : Fonds Economische Structuurversterking (FES) / Ministerie LNV, PD, Keuringsdiensten
Author(s) Vlugt, Rene van der
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2010
Keyword(s) plant protection - projects - plant diseases - plant pests - databases
Categories Plant and Crop Protection (General)
About Toen de overheid zich in het laatste decennium van de vorige eeuw steeds verder terugtrok als belangrijkste financier van landbouwkundig onderzoek pakte het bedrijfsleven deze taak niet meteen op. Daardoor ontstond er een gebrek aan betrouwbare identificatie- en detectietechnieken, dreigde men de aansluiting met nieuwe technologieën te verliezen en raakten onderhoud en beheer van collecties op achterstand. Om deze trend te doorbreken hebben de toenmalige PD en de keuringsdiensten samen met de verantwoordelijke beleidsdirectie van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) destijds succesvol een beroep gedaan op het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Dit artikel beschrijft de opzet en het verloop van dit project.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.