Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 416438
Title Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen
Author(s) Gilissen, L.J.W.J.; Meer, I.M. van der; Reinders, M.J.; Sluis, A.A. van der; Woltering, E.J.
Source Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1233) - ISBN 9789085859079 - 36
Department(s) PRI BIOS Applied Genomics & Proteomics
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
FBR Fresh Supply Chains
Horticultural Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) groenten - consumptiefuncties - jongvolwassenen - maaltijdverzorging op scholen - gedragsveranderingen - voeding en gezondheid - vegetables - consumption functions - young adults - school food service - behavioural changes - nutrition and health
Categories Human Nutrition and Health / Feeding Habits
Abstract In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen? 2) Hoe kunnen groenten concurreren met minder gezonde voedingsproducten dan waar nu voor gekozen wordt? Eerst zullen de bevindingen die van belang zijn voor het opzetten van interventies besproken worden. Deze bevindingen komen voort uit literatuur, voorafgaand onderzoek en enkele recent (afgeronde) andere projecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.