Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 416736
Title Gewaspatronen H-WodKa: Studie Atlas
Author(s) Olthof, W.; Gun, J. van der; Kooistra, L.
Source Wageningen : Wageningen University (Deelrapport project PSPM op de kaart ) - 18
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Scientific report
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - gewassen - opbrengsten - precisielandbouw - monitoring - zuidhollandse eilanden - arable farming - crops - yields - precision agriculture
Categories Arable Farming
Abstract Deze atlas bevat kaarten met gewaspatronen voor 10 agrarische percelen in de Hoeksche Waard voor de periode 2006-2010. De kaarten geven een indicatie van de biomassa voor drie momenten in een groeiseizoen (twee in 2010). Deze momenten betreffen het begin, het midden en het eind van het groeiseizoen. De timing van de opnames is afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte remote sensing beelden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.