Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 416814
Title Natuurplan WNF is mooi, maar niet voor Nederland
Author(s) Haes, H.A.U. de; Snoo, G.R. de; Boersema, J.J.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbescherming - opinies - nature conservation - opinions
Categories Nature Management (General)
Abstract De natuurbescherming kan zich in ons land maar beter concentreren op drie aaneengesloten grote gebieden: de duinen, de rivierendelta en de Veluwe. Dat betoogde Wereldnatuurfondsdirecteur Johan van de Gronden op 10 februari in een interview in Trouw. Op zich een mooi plan, maar het heeft tegelijkertijd heftige reacties opgeroepen. Volgens een recente studie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt maar 8 procent van de Natura 2000- gebieden volledig aan de Europese eisen te voldoen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.