Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 416934
Title De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderderd jaar weer aangetroffen in Nederland
Author(s) Verdonschot, R.C.M.; Dekkers, T.B.M.; Cuppen, J.G.M.
Source Nederlandse Faunistische Mededelingen 35 (2011). - ISSN 0169-2453 - p. 37 - 43.
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
Aquatic Ecology and Water Quality Management
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) coleoptera - macrofauna - plassen - duingebieden - zeeuwse eilanden - ponds - duneland
Categories Coleoptera
Abstract In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse Zeegebied ligt, is eerder slechts op twee vindplaatsen in Nederland vastgesteld en werd voor het laatst gevonden in 1909 bij Bergen op Zoom. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of hier een bestendige populatie aanwezig is
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.