Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417576
Title Identieke resistentiegenen en plasmiden in Escherichia coli van Nederlandse patiënten, pluimvee en kippenvlees
Author(s) Leverstein-van Hall, M.A.; Dierikx, C.M.; Cohen Stuart, J.; Voets, G.M.; Munckhof, T.P. Van den; Platteel, T.N.; Fluit, A.C.; Sande-Bruinsma, N. Van de; Bonten, M.J.M.; Mevius, D.J.
Source Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 155 (2011). - ISSN 0028-2162
Department(s) CVI Bacteriology and Epidemiology
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2011
Abstract Doel Bepalen welke ‘extended’-spectrum-bètalactamase(ESBL)-genen en plasmiden aanwezig zijn in Escherichia coli in vleeskuikens en vers kippenvlees uit Nederland en tevens in een voor Nederland representatieve collectie van klinische E. coli isolaten van patiënten. Opzet Beschrijvend. Methoden ESBL-producerende E. coli-isolaten waren afkomstig van 98 kipfilets, een ESBL-surveillance studie bij vleeskuikens uit 2006 en 516 humane klinische isolaten uit 31 laboratoria verzameld gedurende een periode van 3 maanden in 2009. De distributie werd vastgesteld van ESBL-genen en plasmiden in E. coli aanwezig in vleeskuikens en vers kippenvlees en de gevonden ESBL-genen werden gedefinieerd als ‘kip-geassocieerd’. In een voor Nederland representatieve steekproef van klinische E. coli-isolaten werd het aandeel van kip-geassocieerde ESBL-genen en plasmiden gekwantificeerd. De isolaten werden geanalyseerd met een ESBL-specifieke microarray, een ESBL-gensequentiebepaling, en 2 plasmide-typeringsmethoden: zogenaamde PCR-gebaseerde replicon-typering en plasmide-multi-locussequentietypering. Resultaten 6 ESBL-genen werden aangemerkt als ‘kip-geassocieerd’: bla CTXM-1, bla CTXM-2, bla SHV-2, bla SHV-12, bla TEM-20, bla TEM-52. Van de humane ESBL-producerende isolaten bevatte 35% een kip-geassocieerd ESBL-gen, en 19% een kip-geassocieerd ESBL-gen gelegen op een IncI1-plasmide, dat genetisch niet te onderscheiden was van plasmides afkomstig van vleeskuikens. In humane isolaten met een kip-geassocieerde ESBL’s waren bla CTXM-1 en bla TEM-52 de meest prevalente ESBL-genen (86%), net als in de isolaten van vleeskuikens (78%) en kipfilets (75%). Van de 98 kipfilets bevatte 94% een ESBL producerende E. coli. Conclusie Deze bevindingen zijn suggestief voor overdracht van ESBL producerende E. coli van pluimvee naar de mens via de voedselketen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.