Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417629
Title CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen plantparasitaire nematoden
Author(s) Kruistum, G. van; Hoek, J.; Verschoor, J.
Source Lelystad : PPO AGV - 17
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) aardbeien - fragaria - plantenplagen - parasitaire nematoden - vermeerderingsmateriaal - temperatuur - optimale controle - landbouwkundig onderzoek - strawberries - plant pests - parasitic nematodes - propagation materials - temperature - optimal control - agricultural research
Categories Plant and Crop Protection (General) / Small Fruits
Abstract In de vermeerdering van aardbeiplanten, maar ook in de productieteelt van aardbeien kunnen plant parasitaire nematoden veel schade veroorzaken. Met schoon uitgangsmateriaal op aaltjesvrije grond wordt populatieopbouw voorkomen en inzet van chemische grondontsmettingsmiddelen sterk gereduceerd. Een aangepaste CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) behandeling tegen aardbeimijt blijkt ook werkzaam te zijn tegen de plantparasitaire aaltjes P. penetrans en M. hapla. De vraag is of door een geoptimaliseerde CATT behandeling besmet plantmateriaal voldoende vrij kan worden gemaakt van deze nematoden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.