Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417833
Title Davinc3i: Hubways: coordinatie en samenwerking in sierteeltransport
Author(s) Veen, M. van; Vorst, J.G.A.J. van der
Source In: Vervoerslogistieke Werkdagen 2011, Antwerpen, België 1-2 december 2011. - - p. 299 - 310.
Event Vervoerslogistieke Werkdagen 2011, Antwerpen, 2011-12-01/2011-12-02
Department(s) Operations Research and Logistics
WASS
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2011
Abstract Het Nederlandse sierteeltcluster wordt over het algemeen als wereldmarktleider beschouwd. Er zijn echter een aantal ontwikkelingen die de sector voor een uitdaging stelt op het gebied van de logistiek; denk aan toenemende congestie, een verwacht tekort aan chauffers, vraag om duurzaam transport en virtualisering. Het aantal verkeersstromen met bloemen en planten tussen de zes marktplaatsen is dagelijks enorm en de efficientie moet en kan beter. Kwekers, handelaren, logistieke dienstverleners en de veilingen als marktplaatsen hebben begrepen dat samenwerken de beste manier is om de concurrentiepositie te continueren en ook uit te bouwen. Daarom zijn ze gezamelijk het project HubWays gestart. HubWays wil de hele sector met elkaar laten samenwerken via een enkel business platform en hiermee digitalisering van transportinformatie en samenwerking in de uitvoering van transport tussen de marktplaatsen in de sector stimuleren. In de afgelopen 12 maanden zijn er uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve studies uitgevoerd, die geleid hebben tot het ontwerp van een platform, 4 concepten en 11 additionele diensten. De komende maanden zal duidelijk worden of de sector ook klaar is voor de implementatie van deze nieuwe manier van samenwerken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.