Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418690
Title Onkruidbestrijding in laanbomen vanuit economisch perspectief
Author(s) Snoek, A.J.; Guiking, F.C.T.
Source Boskoop : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) onkruidbestrijding - boomteelt - straatbomen - kosten - bedrijfseconomie - berekening - weed control - arboriculture - street trees - costs - business economics - calculation
Categories Weed Control
Abstract Onkruidbestrijding zorgt op veel bedrijven voor hoofdbrekens. Het kost veel tijd en middelen om het goed uit te voeren. De deelnemers van Telen met toekomst zoeken naar duurzame methoden voor onkruidbestrijding. Dat wil zeggen dat ze het onkruid op hun bedrijf niet alleen kosten-effectief, maar ook milieubewust willen aanpakken. De vraag is wat een milieuvriendelijker wijze van onkruidbestrijding kost. In dit artikel is zo’n andere aanpak van onkruidbestrijding economisch doorgerekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.