Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418929
Title Zonneweide, resultaten van de testopstellingen in 2011
Author(s) Spruijt, J.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 449 ) - 34
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) vervangbare hulpbronnen - zonne-energie - zonnecollectoren - prestatie-onderzoek - renewable resources - solar energy - solar collectors - performance testing
Categories Solar Energy
Abstract De zon is een van de belangrijkste bronnen voor duurzame energie. De zon levert ons meer dan vijftig keer zoveel energie als wij jaarlijks in Nederland aan gas, elektriciteit en benzine verbruiken. Zonne-energie is volop voorradig en schoon. Daarom heeft ACRRES, een samenwerkingsverband tussen WUR en ENECO, het initiatief genomen om voor het eerst in Nederland een Zonneweide te maken. Op deze Zonneweide worden verschillende typen zonnepanelen en verschillende systemen getest op performance. De testlocatie is ook bedoeld om zonnepanelen te demonstreren aan geïnteresseerden. Voor een goede vergelijking van het economisch rendement van de verschillende opstellingen is een productie van minimaal één jaar noodzakelijk. In dit rapport worden de voorlopige resultaten van 7 september tot en met 30 november 2011 weergegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.