Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419695
Title Betrokkene bij het Topsector advies: Bron voor Groene Economie: Wereldoplossingen voor werelduitdagingen - Topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Author(s) Ende, Ernst van den
Department(s) Applied Plant Research/Plant Research International
Publication type Consult
Publication year 2011
Keyword(s) agricultural policy - government policy - horticulture - national budgets - subsidies - agricultural economics
Categories Public Economics / Agricultural Sector
About Nederland wil naar de top – in economische groei, innovatie en maatschappelijk rendement. Daarom zet het kabinet in op innovatieve ondernemers in negen topsectoren. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft iedere topsector gevraagd een sectoradvies op te stellen om de eigen concurrentiekracht te versterken en maatschappelijke uitdagingen te helpen oplossen. Deze adviezen vormen de basis voor het bedrijfslevenbeleid dat het kabinet na de zomer presenteert. Dit is het sectoradvies van Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.