Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419868
Title De relatie tussen opvoedregels over voeding, eetgedrag en overgewicht bij kinderen
Author(s) Küpers, L.K.; Oude Groeniger, I.; Star, M. van der; Haveman-Nies, A.
Source In: Nederlands Congres Volksgezondheid, Amsterdam, The Netherlands, 6 - 7 April, 2011. - TSG - p. 79 - 79.
Event Nederlands Congres Volksgezondheid, Amsterdam, The Netherlands, 2011-04-06/2011-04-07
Department(s) Chair Nutrition and Disease
VLAG
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2011
Abstract Doelstelling: Doel van dit onderzoek was het bestuderen van de relatie tussen opvoedregels over voeding en overgewicht bij kinderen, waarbij is onderzocht in hoeverre deze relatie verloopt via het eetgedrag van kinderen. Methode: In 2009 heeft GGD Gelre-IJssel een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 16.519 ouders van 0-12 jarige kinderen naar de gezondheidssituatie van deze kinderen (respons was 65%). Na exclusie van missende waarden zijn gegevens van 8.213 kinderen geanalyseerd. Logistische regressie is gebruikt voor het bestuderen van de relatie tussen opvoedregels over voeding en overgewicht. Analyses zijn gecorrigeerd voor etniciteit, financieel rondkomen, beweging en opleiding van moeder. Om te bepalen in hoeverre eetgewoonten van kinderen (ontbijt, fruit, groente en zoete drankjes) medie¨rende factoren zijn, zijn logistische regressie en de Sobel test gebruikt. Resultaten: De relatie tussen het hanteren van opvoedregels en overgewicht verschilt naar geslacht en leeftijdsgroep. Jongens van 4-8 jaar hadden significant vaker overgewicht wanneer ouders soepel met regels omgingen vergeleken met wanneer geen regels werden gehandhaafd (OR 2,41 vs. 1,00, p=0,047), terwijl 8-12 jarige jongens met ouders die soepel met regels omgingen significant minder vaak overgewicht hadden vergeleken met wanneer geen regels werden gehandhaafd (OR 0,58 vs. 1,00, p=0,050). Meisjes van 8-12 jaar waarvan de ouders strikte regels hanteerden hadden significant vaker overgewicht vergeleken met wanneer geen regels werden gehandhaafd (OR 2,15 vs. 1,00, p=0,041). Van eetgewoonten van kinderen (ontbijt, groente en zoete drankjes) is aangetoond dat ze als medie¨rende factor fungeren in dit verband (p
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.