Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 420086
Title Liefde in tijden van kanker: Over vervreemding, hartstocht, echtvriendschap en onzelfzuchtige liefde aan de hand van de roman Komt een vrouw bij de dokter
Author(s) Mogendorff, K.G.
Source Medische Antropologie 20 (2008)2. - ISSN 0925-4374 - p. 313 - 331.
Department(s) Methodical Ethics and Technology Assessment
Communication Science
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2008
Abstract In dit essay wordt aan de hand van de populaire autobiografische roman Komt een vrouw bij de dokter ingegaan op liefde in de context van chronische ziekte, beleefd vanuit het perspectief van de gezonde partner. In de relatie tussen de romanfiguren Carmen en Stijn wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende, maar nauw met elkaar samenhangende vormen van liefde: eros, philia en agape. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de betekenis van lichamelijke veranderingen voor de beleving en uiting van liefde. Acceptatie van de ziekte van de partner en het slim omgaan met de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt, blijken de onderlinge liefdesband te versterken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.