Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 420270
Title Klassieke werktuigbouw stuit op grenzen.
Author(s) Wildenbeest, G.; Henten, E.J. van
Source BloembollenVisie (2011)235. - ISSN 1571-5558 - p. 12 - 13.
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
ATV Farm Technology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) agrotechnologie - landbouwtechniek - innovaties - automatisering - precisielandbouw - technische vooruitgang - landbouwkundig onderzoek - agrotechnology - agricultural engineering - innovations - automation - precision agriculture - technical progress - agricultural research
Categories Agricultural Engineering (General)
Abstract 'Alles wat relatief makkelijk te mechaniseren valt, is gemechaniseerd', zegt Eldert van Henten, hoogleraar Agrarische Bedrijfstechnologie Wageningen UR. De klassieke werktuigbouw schiet echter te kort op gebieden waar menselijke kwaliteiten als oog-hand coördinatie of een snelle analyse van data belangrijk zijn. "Dan heb je meer nodig, zoals slimme sensoren en snelle manieren om data te interpreteren." Op dit uitdagende snijvlak van mens en machine bewegen Van Henten en zijn vakgebied zich.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.