Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421054
Title Ecologische effecten van het ontwormingsmiddel ivermectine
Author(s) Lahr, J.; Kats, R.J.M. van; Hout, A. van der; Lammertsma, D.R.; Werf, D.C. van der; Zweers, A.J.; Siepel, A.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 8 (2011)10. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 31.
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
CE - Vegetation and Landscape Ecology
CWC - Environmental Risk Assessment
Applied Plant Research/Plant Research International
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) paarden - excreten - veterinaire producten - wormen - ziektebestrijding - bodembiologie - grote grazers - natuurgebieden - ecosystemen - horses - excreta - veterinary products - helminths - disease control - soil biology - large herbivores - natural areas - ecosystems
Categories Nature Management (General)
Abstract Het is inmiddels een bekend feit dat ontwormingsmiddelen die aan vee worden gegeven, giftig kunnen zijn voor de mestfauna, de insecten die zich met mest voeden en er hun eieren in leggen. Het verdwijnen van bepaalde soorten mestfauna kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat de afbraak van mest in het veld vertraagd wordt, zo blijkt uit buitenlandse studies. Enquêtes wezen eerder uit dat ontwormingsmiddelen in veel Nederlandse natuurgebieden worden toegediend aan grote grazers. Komen dit soort ecologische effecten dus ook in onze natuurgebieden voor? Dit is de afgelopen jaren door Alterra onderzocht in opdracht van het ministerie van EL&I.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.