Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 421460
Title Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bes : seizoen 2006-2007
Author(s) Buddendorf, C.J.J.; Verschoor, J.A.
Source Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group 801) - ISBN 9789085851356 - 31
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) ribes rubrum - oogsttijdstip - houdbaarheid (kwaliteit) - harvesting date - keeping quality
Categories Small Fruits / Postharvest Treatment
Abstract Om het optimale pluktijdstip voor rode bessen te kunnen bepalen zijn 5 weken achter elkaar bessen geplukt. Bij inslag zijn suikergehalte, zuurgraad en kleur bepaald. De bessen zijn daarna 6 maanden bij standaardcondities bewaard. Na de bewaring zijn aantal roze bessen, rot, goede en losse bessen en de kleur van de stengel bepaald. Evenals in 2005 bleek er een optimum te zijn voor het pluktijdstip. De meetdata gaven dit jaar een beter verloop van roze te zien. De bij inslag bepaalde parameters gaven geen verschillen tussen de positie in de struik. Alleen de kleur van de bessen liet dit jaar een stijging zien en zou als voorspellende waarde gebruikt kunnen worden. Het vermoeden bestaat dat het optimale pluktijdstip ook als functie van Dagen Na Volle Bloei zou kunnen worden uitgedrukt zodat telers bij DNVB, samen met het kleurverloop van de bessen het optimale pluktijdstip kunnen bepalen. Door te corrigeren met DNVB bleek dat andere factoren ook een rol spelen daar in 2006 het optimale pluktijdstip rond de 4 weken eerder plaats vond dan in 2005. Het uitzonderlijke warme en zonnige weer in 2006 is daar waarschijnlijk de reden van geweest. Metingen in 2007 zullen meer zekerheid moeten geven over deze aannames.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.