Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421513
Title Een nieuwe roofmijt tegen trips in chrysant: Verzamelen en kweken van Neoseiulus reductus
Author(s) Linden, A. van der
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1148) - 15
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biologische bestrijding - roofmijten - thrips - chrysanthemum - verzamelen - massakweek - neoseiulus - nieuwe soorten - nederland - biological control - predatory mites - collection - mass rearing - new species - netherlands
Categories Biological Control of Pests / Rearing of Natural Enemies
Abstract Referaat De biologische bestrijding van trips in chrysant is begonnen als een afgeleide van de tripsbestrijding met roofmijten in vruchtgroentegewassen. Oorspronkelijk werd hiervoor Neoseiulus cucumeris ingezet. Maar met een roofmijt die van nature voorkomt op chrysant, trips nimfen eet en bij voorkeur ook spint, kan de biologische bestrijding mogelijk worden verbeterd. Bij inventarisatie in Hongarije van chrysant buiten werd de roofmijt Neoseiulus reductus Wainstein gevonden. Deze roofmijt is ook in Nederland inheems en is gevonden op Alchemilla, Delphinium, Lunaria en aardbei. Er is een kweek opgezet van deze roofmijt om hiermee proeven te kunnen doen. Het bleek dat de roofmijten niet alleen stuifmeel aten, maar ook meelmijten (Acarus farris). Dit biedt goede vooruitzichten voor het ontwikkelen van een massakweek. Het kweeksucces van Neoseiulus reductus op meelmijten is na een jaar vergelijkbaar met kweken van andere roofmijten zoals Neoseiulus cucumeris en Amblyseius andersoni. Er is voor het eerst vastgesteld dat N. reductus de nimfen van californische trips op chrysant eet. Uit de literatuur is bekend dat deze roofmijt spint en weekhuidmijten eet. Neoseiulus reductus bleek zich na eenmalig uitstrooien te handhaven op chrysant. Ook na maanden waren zowel volwassen roofmijten als eieren nog aanwezig. Abstract Biological control of thrips in chrysanthemum has started years ago with predatory mites, such as Neoseiulus cucumeris, which were successful in greenhouse vegetables. However a predatory mite which occurs naturally in chrysanthemum and is predatory on thrips and spider mites might result in an improvement of the biological control. Neoseiulus reductus Wainstein was found in a survey of predatory mites in chrysanthemum in Hungary. Neoseiulus reductus is also indigenous in The Netherlands and was found on Alchemilla, Delphinium, Lunaria and strawberry. A rearing of this predatory mite was started for future experiments. It turned out that the predatory mites eat pollen, but also storage mites (Acarus farris). This makes it possible to develop a mass-rearing. After one year the rearing success was comparable with the rearing of other species such as Neoseiulus cucumeris and Amblyseius andersoni. On chrysanthemum N. reductus appeared to predate nymphs of western flower thrips, while the species was already known as a predator of spider mites and broad mites. After releasing Neoseiulus reductus in chrysanthemum, adults and eggs could still be found after months.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.