Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421542
Title Teelt van zetmeelaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen
Author(s) Ridder, J.K.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - cultuurmethoden - gewasopbrengst - plaatsen op afstand - op ruggen leggen - beplanten - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - cultural methods - crop yield - spacing - ridging - planting - starch potatoes - arable farming
Categories Potatoes / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Kan de beddenteelt van zetmeelaardappelen onder Nederlandse omstandigheden op zand- en dalgronden perspectief bieden? De beddenteelt bleef in de 7 proeven gemiddeld maar liefst 9% in fabrieksgewicht achter ten opzichte van de praktijk. In 5 van de 7 proeven was de opbrengst betrouwbaar lager. Van een positieve invloed van de beddenteelt op de opbrengst kan dus niet worden gesproken. Bij machinaal oogsten van bedden moet in vergelijking met ruggen circa 50% meer grond verwerkt worden. Dit vraagt extra capaciteit bij het rooien. De grond moet dus erg gemakkelijk zeefbaar zijn, wil men beddenteelt overwegen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.