Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421581
Title Groenbewust stedelijk vernieuwen
Author(s) Goorbergh, F. van den
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 68 (2012)2. - ISSN 0166-3534 - p. 11 - 13.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) openbaar groen - hoger onderwijs - stedelijke gebieden - public green areas - higher education - urban areas
Categories Landscape Architecture (General) / Educational Methods
Abstract In de onderwijswereld woedt het debat over het Nieuwe Leren. Vervang je het Nieuwe Leren door de Nieuwe Stedelijke Vernieuwing en pas je het resultaat toe op de manier waarop overheden en burgers aankijken tegen de vele opvattingen over participatieprocessen in de stedelijke vernieuwing, dan komen de argumenten verrassend overeen. In dit overzicht van resultaten die bereikt zijn in het project Groenbewust stedelijk vernieuwen, is te zien hoe studenten, docenten en bewoners betrokken bij de verschillende projecten samen tot innovatie vormen van ontwerp, inrichting, beheer en ontwikkeling zijn gekomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.