Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421584
Title Het roer moet om : ontwerpen aan een klimaatbestendige regio
Author(s) Dorp, D. van; Koolen, A.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 68 (2012)2. - ISSN 0166-3534 - p. 22 - 25.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) regionale planning - klimaatverandering - stedelijke planning - hoger onderwijs - projecten - regional planning - climatic change - urban planning - higher education - projects
Categories Urban Plans
Abstract De uitdaging is even urgent als formidabel : ontwerpen aan een klimaatbestendige stadsregio. Wij voelen aan den lijve dat het klimaat verandert en we weten ook dat dit samenhangt met het verbranden van enorme van enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen. Wat miljoenen jaren in de ondergrond als olie, gas en kolen zat opgesloten wordt in een rap tempo gewonnen, opgestookt en omgezet in het broeikasgas kooldioxide CO2. Maar dit kan zo niet langer, het roer moet om!
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.