Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421805
Title Bladluizen, waar zitten ze? Luizen zitten overal
Author(s) Piron, P.G.M.
Source Gegrond : nieuwsbrief van Certis Europe B.V. voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt 6 (2011)11. - p. 6 - 7.
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Abstract Als het om voorkeur gaat zijn de luizen die de aardappelplant kunnen bevolken net mensen. De een houdt zich liever verborgen, een ander zoekt bescheiden het midden op en je hebt natuurlijk individuen die zich graag aan de top bevinden. Onderzoeker Paul Piron van het Plant Research International (PRI) uit Wageningen legt uit op welk niveau de verschillende luizensoorten zich het liefst ophouden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.