Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421806
Title Innovatieve systeemsprongen voor duurzaamheid : Versnelling door nieuwe benadering van gewasbescherming
Author(s) Boonekamp, P.M.; Booij, K.; Kempenaar, C.; Boer, M. de; Molendijk, L.P.G.; Messelink, G.J.
Source Wageningen : Wageningen UR (Strategie Gewasbeschermingsonderzoek 2011 )
Department(s) PPO/PRI Biointeractions and Plant Health
PRI BIOINT Ecological Interactions
PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
Flower Bulbs
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Scientific report
Publication year 2010
Keyword(s) gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - systeeminnovatie - teeltsystemen - plant protection - sustainability - sustainable agriculture - system innovation - cropping systems
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Wageningen UR-trekkers van het gewasbeschermingonderzoek hebben samen met de sectoren (werkgroep Gewasbescherming van LTO) bekeken of een andere focus op gewasbescherming mogelijk is. Na enkele intensieve discussies is begin 2010 een deze verkennende notitie geschreven over de plaats van gewasbescherming in de nabije toekomst. Uitgangspunt van deze notitie is een andere aanvliegroute, namelijk van ‘buiten naar binnen’. Wereldwijd geaccepteerde duurzaamheidscriteria zullen steeds meer dé norm worden, dus ook voor de landbouw. Nieuwe, innovatieve landbouwproductiesystemen moeten dus ontwikkeld worden om hieraan te kunnen voldoen. Hiervoor zijn systeemsprongen nodig. De belangrijkste zijn: Teelt de grond uit, Energieneutrale teelten, Weerbare systemen en Schaalvoordelen & precisietechnologie. Vanuit deze systeemsprongen kan een eerste verkenning worden gegeven, hoe ze uitwerken voor de gewasbeschermingsvraagstukken per sector: welke gewasbeschermingsproblemen verdwijnen mogelijk in een nieuw systeem en welke komen mogelijk op?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.