Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422119
Title Rapportage Voorbereiding Uitvoering Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat
Author(s) Loon-Steensma, J.M. van
Source Kennis voor Klimaat - 146
Department(s) WU Omgevingswetenschappen DirectiestafDIR Directiestaf
Earth System Science
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) klimaatverandering - onderzoeksprojecten - wetenschappelijk onderzoek - inventarisaties - climatic change - research projects - scientific research - inventories
Categories Climatic Change
Abstract Op basis van de inbreng van zowel onderzoekers, nationale en lokale overheden als stakeholders in hotspots zijn onderzoeksthema‟s en kennisvragen geïdentificeerd die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een lokale en nationale adaptatiestrategie. Samen met de onderzoeksprogramma‟s - Leven met Water, Klimaat voor Ruimte en Habiforum heeft Kennis voor Klimaat het criterium klimaatbestendigheid verder vorm gegeven in een definitiestudie en een vijftal deeluitwerkingen op verschillende bestuurlijke niveaus. Klimaatbestendigheid zal steeds meer een criterium worden bij ruimtelijke plannen en ingrepen, bij het opstellen van structuurvisies en Milieu Effect Rapportages (MER), bij de ontwikkeling van maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.